Тематика збірників систематизованого законодавства на 2-е півріччя 2017 року
Тематика збірників систематизованого законодавства на 2-е півріччя 2017 року Липень

Національний бухоблік: рекомендації від Мінфіну

Укладач – Олена Кушина, редактор газети «Бухгалтерія»

У січні поточного року редакція газети «Бухгалтерія» випустила збірник систематизованого законодавства «Національний бухоблік: стандарти та довідкова інформація». У збірнику було опубліковано основний бухгалтерський закон, всі національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, алфавітний покажчик термінів бухгалтерського обліку (зіставлений з термінами з Податкового кодексу), План рахунків бухгалтерського обліку, Спрощений план рахунків та іншу довідкову інформацію.
Однак ми розуміємо, що читачі хотіли б мати у паперовому вигляді не лише, скажімо, Положення (стандарт) бухгалтерського обліку «Основні засоби», а й методичні рекомендації щодо застосування цього стандарту, не лише План рахунків із субрахунками з Інструкції про його застосування, а й саму цю Інструкцію тощо. Тому редакція вирішила випустити збірник, який містить решту (тобто не опублікованих у січні) мінфінівських документів (як нормативного, так і рекомендаційного характеру). Отже, цей збірник разом з його січневим побратимом складе справжню хрестоматію бухгалтерського обліку, яка довго слугуватиме вітчизняним бухгалтерам.
Збірник призначений для бухгалтерів підприємств, зобов'язаних вести бухгалтерський облік і складати фінансову звітність за українським законодавством.
 
Серпень

ПДВ: документи і звітність в умовах електронного адміністрування

Укладачі - Ольга ПАПИРІНА, Тетяна ДЕРКАЧ, редактори газети «Бухгалтерія»

Збірник має допомогти бухгалтерам та іншим фахівцям у сфері ПДВ осмислити і систематизувати чергові зміни, внесені до Податкового кодексу в 2017 році. Питання обчислення ПДВ буде розглянуто з різних ракурсів. Для кожного з них готується відповідний розділ.
Перший розділ буде присвячено тонкощам заповнення обов'язкових реквізитів податкових накладних і розрахунків коригування (джерела інформації для зазначення кодів товарів і послуг, база оподаткування, наслідки порушень, допущених у реквізитах, для постачальника і покупця). Нюанси заповнення буде розглянуто окремо для різних видів податкових накладних, складених для платників і неплатників ПДВ (звичайних, зведених, підсумкових).
У другому розділі буде проаналізовано різні аспекти функціонування СЕА. Насамперед йтиметься про реєстрацію податкових накладних і блокування такої реєстрації, яка повинна застосовуватися повною мірою вже з другого півріччя 2017 року. Також у цьому розділі буде порушено питання зміни деяких показників «формули» СЕА.
У третьому розділі буде розглянуто проблемні питання заповнення податкової декларації з ПДВ і додатків до неї (умовні постачання, розподіл ПДВ при застосуванні пільг чи здійсненні негосподарських операцій, виправлення помилок, облік від'ємного значення ПДВ).
Для наочності аналітичні статті міститимуть таблиці та числові приклади. Також у збірнику буде опубліковано необхідні для роботи нормативні документи і найважливіші роз'яснення стосовно ПДВ.

Вересень

Єдиний соціальний внесок: нарахування, сплата, звітність, відповідальність

Укладачі — Тимур Алієв, Інна Журавська, редактори газети «Бухгалтерія»

Бухгалтери вже звикли до того, що законодавство, яке регулює питання справляння ЄСВ, щороку зазнає змін. Мета таких змін — не лише збільшити суму надходжень у вигляді ЄСВ, але й максимально легалізувати базу для його обчислення.
У результаті періодично змінюються як порядок нарахування цього внеску, так і порядок складання звітності з ЄСВ. Саме цим питанням буде присвячено матеріали чергового збірника систематизованого законодавства. Він складатиметься з базових нормативно-правових документів щодо адміністрування ЄСВ, а також найбільш актуальних роз’яснень ДФС та ПФУ з питань його нарахування та сплати. Безумовно, буде також подано аналітичні матеріали з конкретними прикладами нарахування та сплати ЄСВ, а також складання звітності в різноманітних ситуаціях. Не лишиться поза увагою й тема перевірок платників ЄСВ, їх відповідальності за допущені порушення в цій сфері та оскарження дій перевіряючих.
 
Жовтень

Операції на безоплатній основі: облік, податки, процедура

Укладачі – Ірина ШИНГУР, Інна ЖУРАВСЬКА, редактори газети «Бухгалтерія»

Попри складну економічну ситуацію у нашій країні, операції з безоплатної передачі коштів, товарів, робіт і послуг усе ще наявні у діяльності суб’єктів господарювання. Іноді такі операції здійснюють виключно з гуманістичних ідей. Тим самим благодійник покращує свій імідж. Однак, все-таки слід визнати, що основним мотивом для виконання безоплатних операцій у сфері підприємництва є отримання вигоди (у матеріальному чи нематеріальному вигляді).
Так, роботодавець, надаючи працівникові житло, матеріальну допомогу тощо, отримує натомість лояльне ставлення до себе. Засновники, надаючи фінансову допомогу своєму підприємству, вирішують його нагальні фінансові проблеми.
Ще одна причина надання чого-небудь безоплатно – необхідність дотримання законодавчих норм (наприклад, щодо забезпечення спецхарчуванням тощо).
Але якими б не були мотиви безоплатних операцій, необхідно пам’ятати, що, з точки зору податкового законодавства, їх результат може підвищити податкове навантаження як у сторони, яка передає (дарувальника), так і у сторони, яка приймає благо (обдаровуваного). Грамотний підхід допоможе уникнути такої ситуації і вийти на «нульовий» результат або навіть отримати економічну вигоду.
Тому наш збірник систематизованого законодавства буде присвячено об’єктивному й всебічному аналізу названих операцій. Будуть надані рекомендації щодо їх документального оформлення, оподаткування та відображення в обліку. До збірника ввійдуть нормативно-правові акти, роз’яснення контролюючих органів та аналітичні матеріали, які висвітлюють:
¨      операції з безоплатної передачі та безоплатного отримання коштів, товарів, робіт і послуг як між роботодавцями і працівниками, так і між суб’єктами господарювання;
¨      операції з надання благодійної допомоги;
¨      маркетингові та рекламні заходи, пов’язані з безоплатною роздачею.
Цей збірник зацікавить керівників, податкових консультантів і бухгалтерів різноманітних підприємств – від малих до великих.
 
Листопад

Від собівартості – до ціни: методики формування

Укладач – Олена Кушина, редактор газети «Бухгалтерія»

Черговий збірник газети «Бухгалтерія» буде присвячено аналізу такої економічної категорії, як ціна в різноманітних її виявах. Зокрема, заплановано розглянути основні правила калькулювання собівартості товарів (продукції, робіт, послуг), а також порядок формування вільних та регульованих цін у різних сферах господарської діяльності.
Це видання читачі отримають у листопаді 2017 року. Час виходу його друком обрано не випадково. Саме в цей період збірник буде особливо актуальним у зв’язку з підбиттям підсумків року минулого та плануванням роботи на рік майбутній.
Збірник буде цікавий керівникам підприємств, юристам, фахівцям з управлінського обліку, бухгалтерам, податковим консультантам. У ньому буде опубліковано нормативні документи, роз’яснення державних органів та консультації фахівців, присвячені ціні як управлінській та податково-бухгалтерській категорії. А продумане до дрібниць оформлення матеріалів збірника дозволить зробити його не лише корисним, а й зручним для роботи.
 
Грудень

Оплата праці: нарахування, виплата, відповідальність

Укладачі – Тимур АЛІЄВ, Ірина ШИНГУР, редактори газети «Бухгалтерія»

У 2017 році законодавець докорінно змінив систему оплати праці. І відразу ж виникла ціла низка проблем. Так, з’явилися різні підходи до забезпечення нового мінімального розміру зарплати. Крім того, багато роботодавців заплуталися у виборі системи оплати праці. При цьому підливають масла у вогонь удвічі збільшені з початку року фінансові санкції, пов’язані з нарахуванням і виплатою зарплати.
Тому БУХГАЛТЕРІЯ береться за підготовку збірника систематизованого законодавства, на сторінках якого будуть опубліковані базові нормативно-правові документи, методичні рекомендації та роз’яснення держорганів з питань нарахування та виплати зарплати. В аналітичних матеріалах збірника будуть наведені конкретні приклади нарахування зарплати за різними системами і формами оплати праці у розрізі складових зарплатного фонду. За кожною складовою нарахування і виплати зарплати будуть вказані штрафні санкції, які можуть загрожувати роботодавцям і посадовим особам за допущені порушення.
© 2017 Агентство передплати та доставки «Бліц-Преса». ПАТ «Бліц-Інформ». Права захищені. Розробка