Тематика збірників систематизованого законодавства на 1-е півріччя 2017 року
Січень
Національний бухоблік:
стандарти та довідкова інформація
 
Укладачі – Олена КУШИНА, Ольга ПАПИРІНА, редактори газети «Бухгалтерія»
 
Наші читачі вже давно звикли до збірників систематизованого законодавства «Бухгалтерський облік. Хрестоматія», які раніше випускала газета «Бухгалтерія». Причому від видання до видання обсяг цього збірника виріс настільки, що востаннє (вже вшосте!) видавати його довелося в двох частинах. І хоча у вік Інтернету та подання звітності в електронному вигляді практично всі нормативні акти, що регламентують правила ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, є у вільному доступі, комплект таких нормативних актів у паперовому вигляді все одно необхідний. Тим паче, буде незайвим своєрідний путівник, який дозволяє з легкістю і в мінімальний строк знайти інші «бухгалтерські» документи.
У збірнику будуть опубліковані основний бухгалтерський Закон і всі національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку. Також буде зроблено посилання на підзаконні нормативні акти і «підстандартні» документи Мінфіну, необхідні кожному бухгалтеру. Читачам напевно стануть у пригоді перелік термінів бухгалтерського обліку (у порівнянні з термінами з Податкового кодексу), План рахунків із субрахунками з Інструкції про застосування плану рахунків та інша довідкова інформація.
Збірник призначений для бухгалтерів підприємств, в обов’язки яких входить вести бухгалтерський облік і складати фінансову звітність відповідно до українського законодавства.
 
Лютий
Оренда:
від договору до обліку
                                                                                                                                                                                                                          
Укладачі – Ольга ПАПИРІНА, Інна ЖУРАВСЬКА, редактори газети «Бухгалтерія»
 
Операції з оренди майна належить до найбільш поширених господарських операцій. Проте вони потребують особливої уваги при оформленні (а за потреби – реєстрації) відповідних договорів, при відображенні в бухгалтерському обліку та нарахуванні податків. Для операцій з оренди передбачено власні правила в Цивільному, Господарському, Податковому кодексах та в стандартах бухгалтерського обліку.
У цьому збірнику буде розглянуто різні аспекти обліку, оподаткування та договірних відносин для операційної й фінансової оренди, оренди державного (комунального) майна, цілісних майнових комплексів, а також оренди за участю нерезидентів. Деякі матеріали буде присвячено визначенню звичайної ціни для орендних операцій, особливостям оренди у фізичних осіб, відшкодуванню витрат орендодавця (суми комунальних платежів, податку на землю тощо), а також ремонтам і поліпшенням орендованого майна.
Збірник призначено для юристів, бухгалтерів та консультантів.
 
Березень
Операції з основними засобами:
бухгалтерський і податковий облік
 
Укладачі – Олена КУШИНА, Ірина ГУБІНА, редактори газети «Бухгалтерія»
 
До збірника увійдуть основні нормативно-правові акти, що регулюють порядок бухгалтерського та податкового обліку операцій з основними засобами та іншими необоротними матеріальними активами, методичні рекомендації Мінфіну, роз’яснення цього Міністерства та органів ДФС з актуальних питань «необоротного» обліку. Великий блок аналітичних матеріалів з числовими прикладами допоможе читачам знайти відповіді на актуальні питання або принаймні забезпечить їх інформацією, що дозволяє прийняти найоптимальніше для них рішення.
Цей збірник зацікавить керівників, податкових консультантів і бухгалтерів різних підприємств – від малих до великих, від тих, хто використовує ПБО, до тих, хто перейшов на МСФЗ.
 
Квітень
Автотранспортні вантажоперевезення:
облікові, юридичні та страхові аспекти
 
Укладач - Тетяна СУШАЛЬСЬКА, редактор газети «Бухгалтерія»
 
Транспортні перевезення, у тому числі, автомобільні, не даремно називають «кровоносними судинами» економіки. Навіть теоретично важко уявити собі масштаб колапсу, який на неї чекає, якщо рух вантажного автотранспорту хоча б на день зупиниться. Отже, значення і важливість безперебійної роботи суб'єктів господарювання цієї сфери діяльності переоцінити неможливо.
Збірник систематизованого законодавства, який передплатники газети «Бухгалтерія» отримають у квітні 2017 року, має усі шанси стати настільною книжкою бухгалтерів, керівників та управлінців не лише автотранспортних, але й виробничих компаній, а також торговельних підприємств, які використовують власні та орендовані автомобілі для доставки продукції (товарів).
Українські й міжнародні перевезення ми розглянемо з різних точок зору: юридичної, облікової, страхової. Найкращі фахівці докладно і у доступній формі розкажуть передплатникам збірника про договірне право в системі автотранспортних перевезень, страхування автомобілів і вантажів, транспортно-експедиторську діяльність, особливості митних процедур як невід'ємну частину міжнародних перевезень.
Крім цього, у збірнику буде подано аналітичні матеріали, які допоможуть розв’язати повсякденні проблеми, пов'язані з автотранспортними перевезеннями: документальне забезпечення; врегулювання спорів у разі виявлення нестач товарів; облік пального, що використовується для заправки автомобілів і оподатковується акцизним податком, тощо.
 
Травень
Помилки у податкових деклараціях:
 
Укладачі – Олена КУШИНА, Тимур АЛІЄВ, редактори газети «Бухгалтерія»
 
Заповнення податкових декларацій – непроста процедура, пов’язана зі значними часовими й інтелектуальними витратами. Це ремесло, опанувати яке повинен кожен бухгалтер. Не менш важливо вміти виправити допущену в декларації помилку. Цьому виду роботи присвячено черговий збірник систематизованого законодавства. До нього будуть включені нормативні документи та цікаві листи ДФС, які прямо чи побічно порушують питання «самовиправлення» помилок. Будуть у ньому й аналітичні матеріали з комплексним аналізом законодавчих основ виправлення помилок і практичними рекомендаціями для бухгалтерів, які займаються цією непростою справою.
Збірник призначено для податкових консультантів і бухгалтерів підприємств.
 
Червень
Кадрово-зарплатні помилки
 
Укладачі — Тимур АЛІЄВ, Інна ЖУРАВСЬКА, редактори газети «Бухгалтерія»
 
Персонал – це основа будь-якого підприємства. За час роботи персоналу здійснюються різноманітні виплати. У свою чергу, такі виплати підлягають оподаткуванню ПДФО, військовим збором та ЄСВ. Водночас з прийняттям, переміщенням та звільненням персоналу на підприємстві нерозривно пов’язана кадрова документація.
Кожній людині властиво помилятися. Тому вся «трудозарплатна» сфера так само не застрахована від помилок, як і, скажімо, сфера податкова. У зв’язку з цим у пропонованому збірнику систематизованого законодавства буде розглянуто процедури виправлення помилок, допущених:
-         у кадровій документації: трудовій книжці, особовій картці працівника, наказах з особового складу та в книзі їх реєстрації тощо;
-         при нарахуванні виплат працівникам: основної зарплати, додаткової зарплати (включаючи індексацію та відпускні), оплати тимчасової непрацездатності (у зв’язку з хворобою, вагітністю та пологами, нещасним випадком), виплат на відрядження, при звільненні тощо;
-         у формі № 1ДФ, які стосуються утримання з виплат працівникам ПДФО та військового збору;
-         у формі № Д4, які стосуються нарахування на виплати працівникам ЄСВ.
З метою всебічного розкриття порушених питань у збірнику буде опубліковано нормативні документи та роз’яснення офіційних органів, а також аналітичні матеріали.
Сподіваємося, що інформація, яку подано в цьому збірнику, допоможе виявити та виправити помилки в сфері трудових відносин і виплат працівникам ще до проведення перевірки. Адже часом незначна помилка (та що там помилка, просто описка!) у кадровому наказі або при розрахунку зарплати та її оподаткуванні може загрожувати значними грошовими штрафами.
 
© 2017 Агентство передплати та доставки «Бліц-Преса». ПАТ «Бліц-Інформ». Права захищені. Розробка