Публічна оферта


Договір публічної оферти про надання послуг

1. Основні терміни

1.1. Адміністрація сайта – власники, адміністратори, які здійснюють управління Сайтом www.blitz-press.com.ua (надалі – Сайт) та володіють правами на всі об'єкти, що входять до його складу (за винятком Видань), і дизайн Сайта.
1.2. Користувач сайта (Передплатник) – особа, яка зареєстрована на Сайті шляхом заповнення особистих даних, уклала цей договір публічної оферти з метою отримання послуги доступу для читання та роботи з Виданнями відповідно до цього договору.
1.3. Реєстрація – створення Передплатником на Сайті свого персонального імені (Логіна) і коду (Пароля) для здійснення входу на Сайт унаслідок укладення цієї публічної оферти.
1.4. Логін і Пароль – 2 (два) набори символів, закріплених за Передплатником, поєднання яких дозволяє здійснювати доступ до Видань, Особистої бібліотеки, Особистого кабінету.
1.5. Видавець – особа, яка здійснила публікацію друкованої версії Видання, має права на Видання і надала Адміністрації сайта права на продаж електронної версії Видання в межах Сайта.
1.6. Видання – електронна версія газети або журналу, що пропонується для передплати на Сайті.
1.7. Примірник видання – окремий випуск Видання, якому присвоєно певний порядковий номер відповідно до календарної дати.
1.8. Пономерна передплата на видання – отримання права на читання й роботу з Виданням після здійснення оплати згідно із зазначеною на Сайті ціною станом на дату оплати.
1.9. Передплата на видання – автоматичне надання примірників Видання, що побачили світ, протягом оплаченого періоду.
1.10. Особистий кабінет – віртуальний простір Передплатника на Сайті, в якому розташовано Особисту бібліотеку, а також статистичні дані про здійснені Передплати на Видання.
1.11. Особиста бібліотека – сукупність придбаних Передплатником Видань з метою особистого використання.
1.12. Додаток для читання – програма для роботи з Виданнями на персональному  комп'ютері Передплатника без потреби підключення до мережі Інтернет. Це програмне забезпечення є власністю власників Сайта та надається Передплатнику в користування на строк читання оплачених Видань.

2. Загальні положення

2.1. Цей договір публічної оферти (далі – Договір) складений відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України і має відповідну юридичну силу.
2.2. Згідно зі ст.642 Цивільного Кодексу України прийняттям цього Договору є факт здійснення фізичною або юридичною особою Реєстрації на Сайті та отримання статусу Передплатника. Реєстрація неможлива без здійснення вибору опції «Я приймаю умови цього Договору».
2.3. Відносини Сторін регулюються цим Договором і чинним законодавством України.
2.4. Цей Договір регулюється чинним законодавством України. Передплатник, який не є громадянином України, укладаючи цю угоду, зобов'язується дотримуватися вимог чинного законодавства України, що застосовується до відносин, які регулюються цим Договором.

3. Предмет Договору

3.1. Адміністрація сайта надає Користувачеві сайта (Передплатнику) послуги, а Користувач сайта (Передплатник) зобов'язується прийняти та оплатити послуги у встановленому цим Договором порядку.

4. Умови та порядок надання послуг

4.1. Після реєстрації на Сайті Передплатнику надається доступ до «Додатка для читання», до вибору Видань та оформлення замовлення, Особистого кабінету і Особистої бібліотеки.
4.2. До вартості Видань не включено комісію, що справляється банками або платіжними системами за проведення платежу. Комісійні витрати Передплатник оплачує додатково.
4.3. Видання вважається оплаченим у момент надходження коштів на рахунок Адміністрації сайта.
4.4. Придбані Передплатником Видання спрямовуються в Особистий кабінет для роботи з ними в «Додатку для читання» offline.
4.5. Робота на персональному комп'ютері може здійснюватися лише з використанням спеціального розробленого програмного забезпечення «Додаток для читання», версії якого є доступними для скачування на сайті у розділі «Скачати Додаток для читання». Робота з номерами видань на персональному комп'ютері здійснюється шляхом скачування і встановлення додатка «Додатки для читання», реєстрації цього комп'ютера після здійснення реєстрації на сайті. Завантаження відповідних номерів видань виконується  самостійно в межах встановленого додатка з Особистого кабінету.
4.6. Усі Видання надаються для персонального використання Передплатником без права копіювання, перепродажу і передання третім особам, виключаючи варіанти, передбачені цим Договором.
4.7. Факт надання послуг підтверджується сторонами шляхом підписання Акта наданих послуг (далі – Акт).
Адміністрація сайта надсилає Передплатнику цей Акт до 10 числа наступного за оплачуваним місяця, Передплатник зобов'язується протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту отримання Акта підписати його й направити Адміністрації сайта.
У разі якщо Передплатник протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту отримання Акта наданих послуг не підписав його і не надав Адміністрації сайта письмову відмову від підписання Акта із зазначенням її причин, послуги вважаються такими, що надані й прийняті Передплатником без зауважень.
4.8. Видання визнається Передплатником належної якості після закінчення 3 (трьох) календарних днів з моменту його придбання. Претензії щодо якості, які пред'являються Передплатником, приймаються та розглядаються лише у разі розбіжності (у гірший бік) якості одержаного номера Видання з очікуваною якістю, тобто якістю сторінок, доступних у режимі попереднього перегляду номера. Претензії щодо якості, пред'явлені пізніше триденного строку з моменту придбання, Адміністрація сайта не розглядає.
4.9. У разі якщо претензія щодо якості визнається Адміністрацією сайта правомірною, вона докладає усіх зусиль для приведення якості в норму в найкоротший строк. Якщо протягом 3 (трьох) календарних днів якість залишається незадовільною, або у разі неможливості приведення якості в норму, сума, що відповідає вартості такого номера Видання, за погодженням із Передплатником повертається йому, а номер Видання видаляється з кабінету Передплатника.
4.10. У разі виникнення претензії, пов'язаної із неотриманням оплаченого Видання, Адміністрація сайта протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту отримання претензії в робочі дні повторно здійснює відправку Видання в Особистий кабінет Передплатника. Претензії щодо відсутності в Особистому кабінеті оплачених номерів приймаються протягом строку дії цього Договору.
4.11. У разі якщо з будь-яких обставин, які виникли з незалежних від Адміністрації сайта обставин, здійснюється припинення надання Видань, Адміністрація сайта провадить пропорційне повернення переплачених коштів Передплатнику.
4.12. Видання обміну та поверненню не підлягають, за винятком умов, що регламентуються цим Договором. Повернення отриманих Адміністрацією сайта коштів, їх видача та переведення на інші рахунки не провадиться, за винятком випадків, прямо передбачених чинним законодавством України.

5. Права та обов'язки Сторін

5.1. Передплатник має право:
5.1.1. редагувати та змінювати особисті дані, зазначені у межах Особистого кабінету;
5.1.2. придбавати Видання, розміщені на Сайті;
5.1.3.  здійснювати читання і роботу з Виданнями у будь-який час, з будь-якого місця, необмежену кількість разів після їх придбання.
5.1.4. у разі якщо Передплатника не задовольнять умови чи якість послуг, що надаються, він матиме єдине і виняткове право припинити користування послугами;
5.2. Адміністрація сайта має право:
5.2.1. припинити договірні відносини із Передплатником або відмовити у продажу Видань в односторонньому порядку у разі порушення Передплатником умов цього Договору;
5.2.2. змінювати умови цього Договору в односторонньому порядку. Датою набрання чинності змінами цього Договору є дата їх опублікування на Сайті;
5.2.3. видаляти з сервера Сайта будь-яку інформацію, якщо вона не відповідає цьому Договору, чинному законодавству України, порушує авторські права чи права третіх осіб, та не відшкодовувати можливу шкоду, завдану Передплатнику цими діями;
5.2.4. припинити надання передбачених цим Договором послуг у разі недотримання Передплатником умов цього Договору без повернення коштів за оплачені Видання.
5.2.5. на власний розсуд і без повідомлення відмовити Передплатнику в наданні послуг, якщо буде виявлено причетність Передплатника до неправомірної діяльності щодо Сайта чи його користувачів;
5.2.6. не брати участі у можливих розбіжностях, спорах (у тому числі судових) між Передплатником і Видавцем, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.
5.3. Передплатник зобов'язаний:
5.3.1.  перевіряти наявність повідомлень Адміністрації сайта на Сайті (у тому числі в Особистому кабінеті та новинах) і переглядати статистичну інформацію про обсяг отриманих послуг;
5.3.2. дотримуватися авторських і суміжних прав Адміністрації сайта, Видавців та інших правовласників на Видання, а також інші об'єкти авторських і суміжних прав, що є складовою частиною Видання;
5.3.3. використовувати отримані за цим Договором Видання винятково в особистих цілях;
5.3.4. самостійно забезпечувати свій доступ до мережі Інтернет: до Особистої бібліотеки, Особистого кабінету, Видань, що надаються Передплатнику за цим Договором.
5.4. Адміністрація сайта зобов'язана:
5.4.1. робити усе можливе для забезпечення якісного і безперебійного надання Передплатнику послуг відповідно до заявлених на сайті цін, при цьому послуги надаються на дійсних умовах без жодних прямих або непрямих гарантій;
5.4.2. надати Передплатнику доступ до придбаного Видання протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту здійснення оплати;
5.4.3. надавати Передплатнику консультації в робочі дні з 9:00 до 18:00 за телефонами та (або) електронною поштою, зазначених на Сайті у розділі «Контакти»;
5.4.4. надавати Передплатнику можливість доступу до Особистого кабінету через мережу Інтернет протягом строку дії цього Договору;
5.4.5. не розголошувати третім особам Логін і Пароль, а також інші відомості, отримані від Передплатника під час реєстрації;
5.4.6. повідомляти Передплатника про зміни умов цього Договору не менш ніж за 3 (три) календарних дні до набрання чинності змінами шляхом розміщення інформації на Сайті;

6. Права інтелектуальної власності

6.1. Майнові права інтелектуальної власності на Сайт належать Адміністрації Сайта.
6.2. Передплатник підтверджує та погоджується, що він не набуває жодного права на об'єкти інтелектуальної власності на Видання і Сайт, інші об'єкти інтелектуальної власності, розміщені у Виданнях і на Сайті, не передає третім особам і не використовує їх для ведення господарської діяльності, окрім для цілей, передбачених тільки цим Договором.

7. Відповідальність Сторін

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
7.2. Адміністрація сайта не несе відповідальності:
7.2.1. за неможливість обслуговування Передплатника з незалежних від неї причин, включаючи порушення роботи ліній зв'язку, несправність обладнання і програмного забезпечення, що не належить Адміністрації сайта, невиконання зобов'язань Видавцями тощо;
7.2.2. за повні або часткові переривання надання послуг, пов'язані із заміною обладнання, програмного забезпечення чи проведення інших робіт, зумовлених необхідністю підтримки працездатності та розвитку технічних засобів Адміністрації сайта, за умови попереднього повідомлення Передплатника на Сайті не менш ніж за 1 (одну) добу;
7.2.3. за порушення безпеки обладнання і програмного забезпечення Передплатника, що використовується ним для отримання послуг;
7.2.4. за втрату конфіденційної інформації або її частини, якщо в цьому немає вини Адміністрації сайта;
7.2.5. за будь-які збитки третіх осіб, що виникли не з вини Адміністрації сайта;
7.2.6. за зміст Видань.
7.3. Передплатник несе відповідальність за використання третіми особами Логіна і Пароля, а також надання в користування Видань на комп'ютери третіх осіб.

8. Спори і порядок їх вирішення

8.1.  Усі спори, що виникають під час виконання цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів. У разі якщо спори не врегульовано Сторонами за допомогою переговорів, вони вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

9.  Строк дії Договору

9.1. Договір набирає чинності з моменту його укладення та діє до повного  виконання Сторонами своїх зобов'язань.
9.2. Передплатник, укладаючи цей Договір, надає Адміністрації сайта згоду на збір та оброблення його персональних даних (що зазначаються в тексті цього Договору та усіх наданих документах, які стосуються цього Договору), для виконання умов лише цього Договору.
9.3. Передплатник, укладаючи цей Договір, підтверджує, що його належним чином повідомили про включення його персональних даних до бази персональних даних, і йому роз'яснили права, визначені Законом України «Про захист персональних даних».
9.4. Сторони зобов'язуються здійснювати захист персональних даних, якими вони обмінювалися, зазначених у тексті цього Договору, і внаслідок підписання цього Договору підтверджують факт повідомлення один одного і фізичних осіб про права фізичних осіб (які зазначаються у цих документах) згідно із Законом України  «Про захист персональних даних».


© 2017 Агентство передплати та доставки «Бліц-Преса». ПАТ «Бліц-Інформ». Права захищені. Розробка